Yardım
Tekstil Sanayi Kredisi
Tekstil Sanayi Blog
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

Giriş

www.tekstilsanayi.com kullanıcı sözleşmesi, Alıcı ile Satıcı’nın veya ziyaretçilerin www.tekstilsanayi.com web sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmesi, aldıkları veya sattıklarını web sitemiz bünyesindeki iletişim fonksiyonlarını kullanarak birbirleri ile iletişime gecebilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İş bu uzak mesafeli Kullanıcı Sözleşme’si doğrultusunda taraflar, Kullanıcı Sözleşme’sinin içeriklerini okuduktan sonra bu sözleşmeye tamamen vakıf olunarak www.tekstilsanayi.com web adresi yöneticileri tarafından İlan Sistemi’nin işleyebilmesi için gerekli görülen kurallarına uyulacağını beyan etmiş sayılırlar.

Bu Kullanıcı Sözleşme’sinde;  www.tekstilsanayi.com web sitesinden Ürün/mal/hizmet alımı ve/veya satımı yapmak üzere faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal kullanıcı Üye’lerin yerine getirmesi gereken yükümlülükleri tamamen kendilerine ait olup www.tekstilsanayi.com’un taraflar arasında veya taraflara karşı herhangi bir sorumluğu yoktur.
 
Bu Kullanıcı Sözleşme’si, www.tekstilsanayi.com web sitenin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından kabul edilerek web sitesine Üye olanlar iş bu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanıcı Sözleşmesi, 2M Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile www.tekstilsanayi.com sitesine Üye olan Kullanıcı’lar arasındadır. 2M Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kullanıcı’lar hukuken tamamen bağımsız taraflar olup bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi yoktur. 2M Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. www.tekstilsanayi.com üzerinden Kullanıcı’lara sadece belirli bedeller veya promosyon karşılığında hizmet vermektedir.


Tanımlar

Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade etiğini 2M Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.  ile Kullanıcı arasında ön kabul edilmiştir.

Şirket: 2M Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ni, ifade eder ve bundan sonra 2M Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket olarak anılacaktır.

Sözleşme: Kullanıcı Sözleşmesi bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır.

Tekstil Sanayi: İnternet alan adı www.tekstilsanayi.com olan ve alan adına bağlı alt alan adları ile uzantılarından oluşan web sitesini ifade eder. www.tekstilsanayi.com bundan sonra Tekstil Sanayi olarak anılacaktır.

Ürün: Tekstil Sanayi, üzerinde satışa sunulan her türlü Ürün/Mal/Hizmet’lerdir. Ürün/Mal/Hizmet, bundan sonra Ürün olarak anılacaktır.

Kullanıcı: Tekstil Sanayi’ne Üye olan veya sunulan hizmetlerden iş bu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlananları ifade eder.

Alıcı: Tekstil Sanayi’nde sunulan hizmetleri kullanarak Satıcı tarafından satışa sunulan Ürün satın alan Kullanıcı’yı ifade eder.

Satıcı: Tekstil Sanayi’nde sunulan hizmetleri kullanarak Kullanıcı’lara yönelik her türlü hukuki tasarrufuna sahip olduğu Ürün’ü satışa sunan Kullanıcı’yı ifade eder.

İlan: Alıcı ve Satıcı’nın kendi Ürün veya Hizmetleri hakkında doğru bilgi verdikleri taraflarınca kabul ve taahüt edilen veri girişlerini ifade eder..

Şirket Hizmetleri: Tekstil Sanayi, bünyesinde Kullanıcılar’ın Sözleşme ve Yardım bünyesinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Şirket tarafından ortaya konulan tüm uygulamaları ve programlamaları ifade eder. Şirket, tarafından verilen hizmetlerin temelinde;  Kullanıcı’ların birbirleriyle iletişimini sağlamak ve Tekstil Sanayi aracılığıyla Kullanıcı’lar arasında yapılan işlemlerin altyapısını sağlamak vardır. Şirket Hizmetleri bundan sonra "Hizmet" olarak adlandırılacaktır.

İzin Verilmeyen Ürün/Mal/Hizmetler: Şirket’in, Tekstil Sanayi bünyesinde satılmasını tek taraflı olarak uygun görmediği veya yasal mevzuatlar gereği satışının yapılmasının yasak olduğu Ürün’leri ifade eder.

Mağaza: Şirket’in Tekstil Sanayi bünyesinden Kullanıcı’larına ücreti veya kendisinin belirleyeceği dönemlerden promosyon olarak vereceği hizmet türünü ifade eder.

Opsiyonel Yetkiler: Şirket’in Tekstil Sanayi bünyesinden Kullanıcı’larına ücreti veya kendisinin belirleyeceği dönemlerden promosyon olarak vereceği Ürün öncelikli listeleme pozisyonlerı genel adını ifade eder.

Bilgilendirme: Tekstil Sanayi, dahilinde Kullanıcı’ların Sistem’i daha iyi kullanabilmeleri için zaman zaman Bilgilendirme başlığı ile verilmiş bilgilerdir.


Genel Hükümler

Tekstil Sanayi’ne Üye olabilmek için Üye’lik formu eksiksiz, tam ve doğru bilgilerle dolduran ziyaretçiler Kullanıcı statüsü kazanır. Bu forma Üye tarafından aktarılan bilgilerin doğruluğu Üye’lik isteğinde bulunan Kullanıcı tarafından taahhüt edilmiş sayılır.

Kullanıcı’lar Tekstil Sanayi’ne Üye olmak amacıyla iş bu Sözleşme’nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını taahhüt ederler. Tekstil Sanayi, ilgili sayfasında elektronik bir ortamda Üye’lik başvurusunda bulunan Kullanıcı’nın Üye’lik başvurusu girdisinin tamamlanması ve bu bilgilerin Tekstil Sanayi ilgili veri kayıt bölümüne kayıt edilmesi ve Şirket tarafından Üye’liğin gerçekleşebilmesi için gerekli kılınan işlemlerin tamamının  gerçekleştirilmesi durumunda başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

Şirket, tek taraflı olarak Sözleşme’nin bir kısmını veya tamamını önceden ilan etmeksizin değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin herhangi bir maddesinde değişiklik yapılması halinde yeni Sözleşme içeriği yürürlüğe girer ve değişiklik yapılan tarihten önce Tekstil Sanayi’ne Üye olan Kullanıcı’ları da  bu yeni yapılan değişikler dahilinde sorumlu kılar. Sözleşme içeriğinde yapılan değişiklikleri takip etmek tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır.

Kullanıcılar, Tekstil Sanayi’nin sunduğu hizmetler bünyesinde hiçbir şekilde isim hakkı, marka haklarına tecavüz şeklinde faaliyette bulunmayacaklarını taahhüt ve kabul ederler. Kullanıcı’ların, Sözleşme’de geçen herhangi bir kuralı ihlal etmesinden doğabilecek her türlü sorumluluğun doğrudan kendilerinde olduklarını taahhüt ve beyan ederler.

Kullanıcı’ların kendi aralarında veya ticari herhangi bir kuruluşla Tekstil Sanayi üzerinde satışa sundukları ihtilaflı Ürün veya marka hakları ile her türlü ticari anlaşmazlıklarından dolayı Şirket, hiçbir şekilde sorumlu değildir. Her türlü telif hakkı ve birey hakları sorumluluğu Kullanıcı’lara ait olup kesinlikle Şirket’e rücu hakkı yoktur

Sanal ortamda yapılan her türlü  alım/satım/kiralama işlemlerinin tarafları Alıcı Üye ile Satıcı Üye arasında olup Şirket hiçbir surette bu ilişkilerin tarafı değildir. Söz konusu işlemlerden dolayı tarafların üzerinde doğan hak ve yükümlülüklerden dolayı da bir sorumluluğu yoktur. Bu nedenle Şirket, Tekstil Sanayi üzerinde Üye’lerin girmiş oldukları ilanlarda yer alan bilgilerin, görüntü ve açıklamaların içeriği, şekli ve doğruluğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Alıcı ve Satıcı arasında gerçekleşen işlemlerde tarafların karşılıklı dürüstlük beyanları karşılıklı olarak kabul edilmiş sayılır.

Şirket, hiçbir şekilde Alıcı ve Satıcı arasında doğabilecek işlemlerden dolayı sorumlu değildir. Üye, Şirket  tarafından belirlenen ve Tekstil Sanayi’nde duyurulan kurallar çerçevesinde Alıcı ve/veya Satıcı sıfatı ile Hizmetler’den faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Tekstil Sanayi’ne Üye olabilmek için yasal reşit olmak şarttır. Şirket tarafından geçici olarak engellenenler listesine alınarak Üye’likten uzaklaştırılmış veya Üye’likten süresiz çıkartılmış olanlar ile yasal olarak reşit olmayanların Tekstil Sanayi’ne kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Tekstil Sanayi Üye’si olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

Kullanıcı, Tekstil Sanayi’nin hizmetlerinden faydalanırken ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Tekstil Sanayi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket etmek zorundadır.
 
Kullanıcı’ya Tekstil Sanayi tarafından her Kullanıcı için ayrı tanımlanan Yönetim Paneliyle ilgili gerçekleştirmiş olduğu işlem ve tasarruflardan dolayı doğrudan Kullanıcı sorumludur. Yönetim Paneli’ndeki her türlü tasarruf sadece Kullanıcı’ya aittir ve Kullanıcı bu tasarrufu üçüncü şahıslara devredemez. Tüm sorumluluk doğrudan kendisine aittir.

Kullanıcı’lar, Tekstil Sanayi’nin tüm bölümlerini incelediklerini ve Tekstil Sanayi’nin var oluş amacı hakkında detaylı bilgiye sahip olduklarını kabul ederek işlemlerini yaparlar. Tekstil Sanayi üzerindeki her türlü açıklayıcı Bilgilendirme, Duyuru, Yardım gibi konuları Kullanıcı’ların okudukları ve bu kurallar dahilinde Tekstil Sanayi üzerinde her türlü yürürlükteki kanuni sınırlar içerisinde kalarak işlemlerini gerçekleştirdiklerini kabul ve taahhüt ederler.

Tekstil Sanayi’de bulunan her türlü Bilgilendirme’ler, Sözleşme ekleri olarak kabul edilir. Kullanıcı’lar Tekstil Sanayi üzerinde yapmış oldukları herhangi bir işlem veya web site ziyareti veya alışveriş esnasında yaşadıkları olumsuzluklar ve maddi kayıptan dolayı sorumlu tutulamayacağı gibi Şirket, Tekstil Sanayi’nde sağlanan hizmetler doğrultusunda Kullanıcı’lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem olarak görev almaz.
 
Resmi makamlarca usulü dairesinde kanuni olarak gerekli bir bilginin resmi makamlarca talep edilmesi halinde Kullanıcı’lara ait gizli/özel/ticari bilgileri açıklamaya ve/veya vermeye Şirket yetkilidir. Bu nedenle Kullanıcı, Şirket’ten her ne şekilde olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini önceden kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı’ların, Tekstil Sanayi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk doğrudan kendilerine aittir. Siparişin yapılması öncesinde, esnasında veya sonrasında girdi hatalarının yapılması Üye’lerin sorumluluğundadır.

Kullanıcı’lar, Tekstil Sanayi hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan Ürün satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri mükellefiyetlerin hepsinden doğrudan veya dolaylı olarak sorumludurlar.
 
Kullanıcı’lar, İzin Verilmeyen Ürün’leri Tekstil Sanayi’nde satışa sunamazlar, sattığı Ürün ile herhangi bir ilgisi olmayan kelimeler kullanmazlar veya Ürün’le ilgili yanıltıcı bilgiler vermezler. Yasalara, yönetmenliklere, talimatlara aykırı bilgi ve açıklamalarda bulunamazlar. Kullanıcı’ların Tekstil Sanayi’nde bilerek veya bilmeden verdikleri her türlü eksik veya yanlış veya yanıltıcı veya gizlediği bilgilerden dolayı doğrudan kendileri sorumludur.

Satıcı, hiçbir şekilde tamamen aynı nitelikteki Ürün’leri belirli bir kategoride kümeleştirme olacak şekilde yayınlayamaz. Bu gibi durumlarda Satıcı uyarılır ve aynı nitelikteki ürünlerinden sadece bir tanesinin yayınlanması istenebilir. Şirket isterse bu Satıcı’nın ürünlerini kedisi siler ya da Satıcı’nın tutumuna bağlı olarak herhangi bir neden göstermeksizin Satıcı’nın üyeliğini iptal eder ve  herhangi bir bedel ödemeksizin tüm Ürün’lerini yayından kaldırabilir.

Şirket, Kullanıcı’lar tarafından Şirket’e iletilen veya Tekstil Sanayi üzerinden Kullanıcı’lar tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgilerin veya içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi veya içeriklerin güvenli, doğru veya hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü veya  sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi veya içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu değildir.

Şirket, hiçbir şekilde Tekstil Sanayi üzerinde Kullanıcı’lar tarafından yüklenen bilgilerin, linklerin veya Ürün’lerin gerçek halini yansıttığını ifade etmez. Her türlü doğru bilgi akışını girmek Kullanıcı’lara ait olup Kullanıcı’ların girmiş olduğu bilgi, resim, link nedeniyle zarara uğramasından dolayı sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı’lar, Şirket’in yazılı onayı olmadan iş bu Sözleşme’yi veya bu Sözleşme’nin içeriğindeki  hak ve yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

Satıcı ve Alıcı, Tekstil Sanayi’nin ilgili yerlerindeki Duyuru, Yardım ve Bilgilendirme şeklinde tüm temel ilkelere uymak zorundadır. Satıcı, Tekstil Sanayi’nde satışa sunduğu Ürün’ün mülkiyetinin tamamen kendisine ait olduğunu ve Ürün’ün kendisi tarafından satılmasında herhangi bir hukuki veya diğer engel bulunmadığını kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

Şirket, Tekstil Sanayi’nde sunulan hizmetleri ve içerikleri neden belirtmeksizin önceden bildirimden bulunmadan her zaman değiştirebilme, Kullanıcı’ların Tekstil Sanayi’ne yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve/veya silme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı’lar, Şirket’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorunda olduklarını taahhüt kabul ederler. Şirket tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde Şirket tarafından da doğrudan yapılabilir. Şirket tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcı’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek her türlü zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen sorumlusu Kullanıcı’ya aittir

Şirket, Tekstil Sanayi’nde Kullanıcı’ların işlerini kolaylaştırmak amacıyla Tekstil Sanayi’nin kullanılışı ile ilgili Bilgilendirme yazılarını ve Yardım kısmını önceden haber vermeksizin istediği zaman değiştirebilir veya kısmen/tamamen kaldırabilir. Tekstil Sanayi’nin kullanımı ile ilgili değişiklileri Şirket’in uygun gördüğü herhangi bir zamanda değiştirme veya kısmen/tamamen kaldırma hakkı saklıdır.

Şirket, Tekstil Sanayi bünyesindeki programlamalar ve her türlü uygulamalar üzerinde Kullanıcı’ların faydalarına olacağına düşündüğü iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak amacıyla uygun gördüğü bir zamanda önceden haber vermeksizin her türlü Şirket Hizmetleri’nde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Kullanıcı, Şirket’in tek taraflı olarak yapacağı tüm bu gibi değişikliklerden dolayı uğrayacağı zaman veya ekonomik kaybından dolayı her hangi bir ekonomik karşılık talep edemez.

Tekstil Sanayi’ne hiçbir Kullanıcı bir başka bir Kullanıcı hakkında aşağılayıcı, hakaret edici, gerçeği yansıtmayan nitelikte eleştiri yapamaz veya mesaj bırakamaz. Alıcı’lar/Satıcı’lar gayrı ciddi, içinde hakaret, müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun genel ahlak anlayışına ters düşen mesajlar gönderemez ve bu nitelikte Ürün’leri satışa arz edemezler. Kullanıcı’lar hiçbir şekilde Satıcı’ların, Ürün’lerini kötüleyemez, karalayamaz, hakaret edemez, genel ahlaka aykırı oluşturacak mesajlar atamaz veya gerçek dışı yorum yapamazlar. Bu tür girişimler Şirket tarafından tespit olunduğu takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkı saklıdır.

Kullanıcı, satışa sunduğu Ürün veya satın almak isteği Ürün’ün fiyatı, adedi veya özellikleri hakkında yanlış bilgi girmesi neticesinde gerçekleşen satışlarda hiçbir suretle Şirket sorumlu değildir. Gerçekleşen satışlar Alıcı ile Satıcı arasında karşılıklı beyanların kabul edildiği anlamına gelir ve her iki taraf kanuni bir engel olmadığı taktirde ilanlardaki vaatlerini icra etmek zorundadırlar.

Satışı gerçekleşen Ürün’lerin Alıcı’ya teslimi ile ilgili olarak Şirket hiçbir sorumluk üstlenmez.

Tekstil Sanayi bünyesinde Kullanıcı’lar arasında yaşanabilecek her hangi bir olumsuzluk halinde Şirket kesinlikle taraf olmadığı gibi Kullanıcı taraflar her zaman kendi aralarındaki olumsuzlukları kendi aralarında çözmeyi taahhüt ederler. Alıcı’nın Satın aldığı Ürün’ün ayıplı olması halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan tüm yasal haklarını, Ürün’ü satın aldığı Satıcı’ya yöneltir.

Kullanıcı’lar, bu Sözleşme çerçevesinde kendileri tarafından gönderilen Tekstil Sanayi ilkelerine uygun olamayan veya gayri yasal verilerin tespit edilmesi halinde Şirket çalışanları tarafından silinmesi ya da değiştirilmesi konusunda, Şirket’i yetkili kılmaktadır. Tekstil Sanayi’ne Kullanıcı’lar tarafından girilen herhangi bir yasal mevzuata aykırı iletilerden dolayı Şirket doğrudan ya da dolaylı sorumlu değildir.

Şirket, Kullanıcı’ların kendi güvenliği için, Tekstil Sanayi’ne erişimlerini özellikle iş yerinde, evinde veya internet cafe gibi diğer kişilerin de kullanabileceği herhangi bir ortamlarda kullanması halinde Tekstil Sanayi’ndeki işlemlerini yaptıktan sonra mutlaka Tekstil Sanayi üzerindeki Güvenli Çıkış linkini tıklaması gerektiğini hatırlatır. Kullanıcı’ların bu kuralı uygulamaması nedeniyle doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı Şirket sorumlu değildir.
 
Şirket, tek taraflı olarak önceden haber vermeksizin Kullanıcı’ların konusu suç teşkil eden her türlü eylem ve davranışlarından dolayı resmi makamlara doğrudan suç duyurusunda bulunabilir.

Promosyon amaçlı olarak Şirket’in Tekstil Sanayi üzerinde Kullanıcı’larından bedelini almaksızın  sunmuş olduğu her türlü hizmeti istediği zaman tek taraflı olarak tamamen veya kısmen kaldırmak hakkını saklı tutar.

Tekstil Sanayi’nde verilen hizmetler kapsamında bazı Ürün’lerin satışa arzı, kanunlara aykırı nitelik taşıması, devlet güveliğini zaafa uğratacak nitelikte olması, genel ahlakı zedeleyici gibi unsurları barındırması gibi yasal sebepler veya Şirket’in ticari ilkeleri anlayışı nedeniyle yasaklanmıştır.

İzin verilmeyen Ürün’ler Kullanıcı’ları aydınlatmak amacıyla; alım veya satımı devlet iznine tabi olan Ürün’ler, ateşli silahlar ve bıçaklar, insan organları, alkollü içecekler, çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış Ürün’ler, dinleme cihazları, hisse senedi, tahvil, bono, kaçak ve ithalatı yasak Ürün’ler, kopya ve bandrolsüz Ürün’ler, promosyon Ürün’leri, erotik veya pornografik içerikli Ürün’ler, reçeteli ilaçlar, sahte veya gerçek üreticisinin ve marka sahibinin üretmediği veya izni olmaksızın üretilen taklit (replika) Ürün’ler, toplu elektronik posta adresi listeleri, tütün ve tütün mamulleri, uyuşturucu maddeler, yanıcı ve parlayıcı ve patlayıcı maddeler, yasaklı her türlü yayın ve Ürün’ler, yürürlükteki ithalat mevzuatı gümrük kanunu, ve ilgili tüm mevzuata aykırı olarak gümrük işlemine tabi tutulmadan Türkiye’ye giriş yapmış Ürün’ler şeklinde sıralanmış olup kanunlar çerçevesinde her türlü güncel hukuki yasaklamaları takip etmek bizzat Kullanıcı’ların sorumluluğundadır.

Satıcı, Tekstil Sanayi’nde satışa sunduğu Ürün’lerin tamamının, Türkiye Cumhuriyeti ithalat mevzuatı ve rejimine, gümrük kanunlarına veya mevzuatına göre gümrük işlemine tabi tutulmuş, gerekli yasal vergilendirme işlemleri tamamlanmış ve serbest dolaşıma girmiş Ürün’ler olduğunu kabul ve beyan eder.

İzin verilmeyen Ürün’lerin Satıcı tarafından Tekstil Sanayi’nde satışa sunulması ve bu durumun Şirket tarafından tespit edilmesi halinde Şirket ilgili yasaklı Ürün’lerin satışa sunulmasıyla ilgili bilgilerini ve satış süreçlerini durdurma ve Satıcı’nın Üye’liğini askıya alma veya Üye’liğini sonlandırma haklarını saklı tutar.

Şirket, Üye’lerin Tekstil Sanayi üzerinden yapmış olduğu işlem/işlemler neticesinde hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üye’ye rucü hakkını saklı tutar. He türlü ihtilaf durumunda Şirket’in kayıtları esas alınır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  Tüketicilerin korunması başlığında Madde 172’de “Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirler alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder.” Demektedir. O nedenle Satıcı’lar, 23.02.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümleri, 13.12.1994 tarihli 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunları ile Tüketici Konseyi Yönetmeliği, Reklam Kurulu Yönetmeliği, Etiket,Tarife ve Fiyat Listesi Yönetmeliği, Geleneksel Tüketici Ödülleri Yönetmeliği, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu ile Birlikte Satılmak Zorunda Bulunan Sanayi Malları Hakkında Tebliğ,  Garanti Belgesi ile Tanıtma ve Kullanma Kılavuzunun Uygulama Esaslarına Dair  Tebliğ, Garanti Belgesi ile Satılmak Zorunda Olan Sanayi Malları ve Bu Malların Arızalarının Tamiri için Gereken Azami Süreler Hakkında Tebliğ, Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Tebliğ, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ, Medya Ölçümü Araştırma Sonuçlarının Ticari Reklam ve İlanlarda Kullanılmasına Dair Tebliğ, Kalite Denetimi Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ, Yazılı Basın Kuruluşları Tarafından Düzenlenen Promosyon Kampanyaları ile ilgili Tebliğ, Ayakkabı Yapımında Kullanılan Malzemelere Ait Bilgilerin Tanıtma Kılavuzunda Yer Almasına İlişkin Tebliğ’lerdeki ve diğer ilgili hukuki hükümlere uygun olarak ilanlarını girmek ve satışlarını bu çerçevede gerçekleştirmek zorundadırlar.

İnternet aracılığı ile ticaretin kendine has özellikleri mesafeli satışlar nedeniyle Satıcı’nın Alıcı’ya hileli veya tanıtım dışı aldatıcı davranışlarda bulunması yasaktır.

Şirket, Üye’lerin Kredi Kartı bilgilerini hiçbir şekilde kayıt altına almamaktadır. O nedenle Kredi kartı bilgilerinin alışveriş esnasında üçüncü kişilerin eline geçmesinde dolayı hiçbir şekilde sorumlu değildir.


Sözleşme Değişiklikleri ve Mücbir Sebepler

Şirket, önceden haber vermeksizin tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda Sözleşme’yi Tekstil Sanayi’nde ilan ederek veya ilan etmeksizin değiştirebilir. Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanır ve değiştirilmeyen hükümleri ise aynen yürürlükte kalır. Sözleşme’de yapılan tüm değişikler, değişiklik yapılmadan önce Üye olmuş olan Kullanıcı’ları da bağlar. Sözleşme üzerindeki her tülü değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’ların sorumluluğundadır
 
Şirket, hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt etmemektedir. Mükellefiyet ile ilgili ödevlerin yerine getirilmesine engel teşkil eden haller olarak tanımlanan Mücbir Sebepler de Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket iş bu Sözleşme ile belirlenen intisapların herhangi birini geç veya eksik uygulama veya hiç uygulamama nedeniyle herhangi bir yükümlüğü yoktur.

Şirket’in iradesi dışında gelişmesi, kendisi ve kurumu ile bağlantısı bulunmayan Mücbir Sebepler; doğal afetler, su baskını, kanuni grev, zorunlu web site alan adı değişikliği, genel salgın hastalık, Şirket bünyesinde görevli Tekstil Sanayi konusunda uzman kişi veya kişilerin ölümü veya hastalanması veya sakatlanması veya işten ayrılması veya çıkartılması, kısmi veya genel seferberlik ilanı, genel ekonomik kriz, isyan, savaş, iletişim sorunları, trafik sıkışıklığı, altyapı veya internet arızaları, elektrik kesintisi veya kötü hava koşullarıdır.

Bu sayılanlar dışında Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar da Mücbir Sebepler’dir ve Kullanıcı’lardan kaynaklanan kasıtlı veya kasıtsız hatalı veya yanlış işlemlerden dolayı Şirket hiçbir şekilde sorumlu değildirUygulanacak Hukuk, Yetki ve Sözleşme’nin Feshi

Bu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında, Sözleşme dahilinde her türlü doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanır ve Sözleşme’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü anlaşmazlık hallinde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir.

Sözleşme, Kullanıcı’nın Tekstil Sanayi Üye’liği devam ettiği sürece geçerlidir.

Şirket, Kullanıcı’ların Sözleşme’de, Tekstil Sanayi içinde yer alan kullanıma, Üye’liğe ve hizmetlere dair herhangi bir kuralı veya kuralları ihlal etmeleri durumunda tek taraflı olarak Sözleşme’yi fesih ederek Kullanıcı’nın Üye’liğini askıya alabilir veya tamamen iptal edebilir. Bu inisiyatif tamamen Şirket’e aittir.


Sözleşme Ekleri

1. Yardım
2. Duyurular