Yardım
Tekstil Sanayi Kredisi
Tekstil Sanayi Blog
Bayilik / Franchise Verin
Bayilik / Franchise Vermenin Avantajları

Bilindiği gibi Bayilik/Franchise sistemleri, Bayilik/Franchise alanlar kadar, Bayilik/Franchise verenlere de son derece kâr ve yarar sağladığı için son dönemlerde oldukça hızlı bir şekilde yayılmıştır.

Büyüme ve iş hacminin artması, verimlilik artışını getirdiğinden mal ve hizmetlerin daha fazla satılması Bayilik/Franchise veren franchisor’ın finansal kuruluşlardan kredi bulma imkânını kolaylaştırırken ürün ve hizmetler, Franchise ile daha hızlı ve kontrol edilebilir, özenli bir dağıtımı sağlar. İşte bu durum;  dağıtım sisteminin denetimi daha kolaylaştırır.

Pazar ile ilgili hızlı ve sürekli bilgi akışı sağlayan Bayilik/Franchise veren, bu sistem ile zaten başarılı, kârlı, bilinir, yeteri kadar pazarda tutunmuş bir markanın ve işletmenin sahibidir.

Bayilik/Franchise veren, kendi imkân ve olanakları ile bir yandan şubeler açarak yaygınlaşabileceği gibi büyümeyi daha hızlandırmak için ticari olarak bu markanın yanında olmayı ve markanın ürünlerini satabileceğini düşünen kişiler ile işbirliğine geçerek onların hem maddi hem de iş gücünü üstelikte firmasına bir maliyeti olmaması yanı sıra kâr getiren bir stratejiler ile yeni pazarlar ve yeni müşterilere ulaşabilir.

Şubelerle yayılmak için geniş bir kadro, büyük yatırım ve zaman gerektirdiği için Bayilik/Franchise vererek büyümede; yönetim ve yatırım yükü dağıtılarak, pazara yayılma hızı arttırılır.

Merkeze bağlı iken zarar eden markanın şubeleri, Bayilik/Franchise verildikten sonra aynı yerde ve aynı kadroyla kârâ geçtiği en sık rastlanan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı, devlet yönetiminde zarar eden bir işlemenin özel sektöre geçtikten sonra kârlı bir duruma geçmesi gibi.

 

Kısaca Bayilik/Franchise vermenin sağladığı avantajlar, şu şekilde sıralanabilir;

 

Yatırım Mââliyetleri Azalır:

Bayilik veren firmaya, kendi şubelerini açması için gereken yatırım maaliyeti, Bayilik/Franchise sisteminde tamamen ortadan kalkar.  Çoğunlukla Bayilik/Franchise verenin mali tablosu ve insan kaynakları kısa sürede çok sayıda şubeyi açmaya uygun olmadığından, Bayilik/Franchise en dikkat çekici iş modeli olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Hızlı ve Nakit Girişi Sağlar:

Marka sahibinin şubeler açma durumunda uzun vadede edilecek olan kâr, Bayalik/Franchise verme halinde kısa sürede Bayilik/Franchise isim hakkı giriş bedeli ile kârlı bir duruma anında geçilir. Üstelik Bu durum Bayilik/Franchise veren için ek bir maliyet değil, daha önce markasına yapmış olduğu yatırımların karşılığının geri dönüşü olarak yansır.

 

Düzenli ve Sürekli Gelir Avantajı:

Marka sahibinin Bayilik/Franchise vermesi halinde, Bayilik/Franchise kullanım bedeli ödemeleri Bayilik/Franchise veren için sürekli ve düzenli bir gelir kaynağı oluşturması  açısından destekleyici unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Marka Bilinirliğini Arttırır, Kalıcılık Sağlar:

Bayilik/Franchise vererek yeni şubeler ile yeni bölgelerde pazara giren marka sahibi firma, geniş yayılımdan kaynaklanan avantaj ile marka bilinirliliğini daha çok arttırır.

 

Pazara Hızlı Yayılma Avantajı Sağlar:

Rekabetin hızla arttığı tekstil sektöründe hızlı yayılma son derece önemli bir unsurdur. Değişen modanın hızına ayak uydurmak; tekstilciler için son derece önemli bir iş yükü olarak karşılarına çıkmaktadır. Hızla yayılma ile satış gücü artar, pazara daha erken ve hızlı girerek rekabet avantajlarında öne geçilir.

 

Eli Taşın Altına Koyarak, Yerinden Etkin Yönetim:

Marka sahibi kendi şubeleri kendi öz mali kaynakları ile açsa bile işletmelerin yönetiminde profesyonel kadrolar yer alacak ve yönetim verimliliği; halka genişledikçe daha düşük olacaktır.

Oysa Bayilik/Franchise sisteminde yatırımcı ve işletmeci aynı kişi olduğundan, elini taşın altına koymuş olacak tüm gücünü, enerjisini, aklını ve emeğini işine verecektir. Böylece kâr edebilmek için işletme verimi artacak, müşteriler memnun kalarak, marka imajının  güçlenmesine oldukça katkı sağlayacaktır.

 

Uzak Bölgelerden ve Ulaşılamayacak Pazardan Kar Elde Etme:

Her ne kadar çabalar ise çabalasın bir veya bir kaç işletmesi olan marka sahibi, şubeler açma yoluyla bazı pazarlara ya hiç bir zaman giremez ya da o pazara girebilmek için oldukça zaman ve para harcar.

Oysa Bayilik/Franchise veren marka sahibi, elini taşın altına koyan girişimcinin o pazar ve bölge üzerindeki hâkimiyeti ile kendisine has çevresi sayesinde markaya artı değerler katar.

 

Sürekli Satış ve Hızlı Tahsilat:

Tekstil sektöründeki Bayilik/Franchise sisteminde ürünler sınırlı, teslim adresleri belli, ihtiyaç duyulan ürün ve hizmet miktarları düzenlidir. Sezonsal değişikliklere bağlı olarak kurulan ürün sevkiyatı sürekli bir satışı getirecektir.

Bununla birlikte Bayilik/Franchise zinciri kurulduğunda, her bir işletmenin satış ve tahsilat miktarları izlenir, öngörülen sürelerin aşılması veya tahsilat yapılamaması söz konusu olmaz. Zaten pek çok tekstil ürünleri üreten marka sahibi firmalar sadece bu nedenle malını toptan piyasada satmak yerine Bayilik/Franchise zinciri kurmak istemektedir.

 

Reklama Olan Katkı ve Artan Reklam Gücü:

Belirlenen oranlarda Bayilik/Franchise zincirin cirolarından toplanan reklam fonu, tek bir markanın sınırlı cirosu ve kısıtlı reklam bütçesiyle hiç bir zaman yapamayacağı güçte reklam yapabilme imkân ve kabiliyeti sağlar.

Marka sahibi ne kadar geniş pazara ulaşabilir ise yapmış olduğu reklamın karşılığını da o kadar alır. Şubelerinin Bayilik/Franchise sistemi ile genişlemesi marka sahibi firmaya yaygın reklam yaptığı takdirde daha çok noktada ürün veya hizmetine artı değer taşır. Şubeler ile genişlememiş markanın reklamı dar alanda etkili olacak parasının çoğunu faaliyet gösteremediği pazarda boşa harcamış olacaktır.

 

Büyüyen, Artan Marka Bilinirliği:

Bilindiği gibi tüketici, birçok yerde aynı markalı mağazayı görünce olumlu yönünde etkilenmekte, markaya olan saygı artmakta ve o markaya daha çok değer vererek marka olan güveni arttırmaktadır.

Marka üreticilerin en temel stratejilerinden olan marka imajı, zincir işletmelerle çok daha hızlı ve kalıcı olarak güçlendirir.

Örneğin bir ilde bir kaç şube açan her marka, önce dikkat çeker ve geniş kitlelerce kısa sürede tanınmasına neden olur.

Geniş kitleler tarafından bilinirlik markaya olumlu katkı ve güven katar. Bu durumda kaçınılmaz bir şekilde satışların ve kârlılık oranlarının armasına neden olur.

 

Daha Kârlı Satış:

Marka sahibi firmanın Bayilik/Franchise vererek hızlı yayılması neticesinde satışlar daha da artar. Marka bilinirliliğinden dolayı fiyat politikası öncekinden daha yukarı kolay çekilebilir.

 

Daha Az Maliyetli Satın Alma Gücü:

Tekstil sektöründe satın alma pazarlıklarındaki güç; alınan mal ve hizmetin miktarı tarafından belirlenir. Bilinen bir markanın zincir şubeleri tedarikçi satıcı tarafından bilineceği göz önünde bulundurulduğunda, Bayilik/Franchise veren markanın elini daha da güçlendirecek ve bu güç satın alma pazarlıklarına yansıyacaktır.

İşte tam da bu durum Bayilik/Franchise veren markanın şubelerinin yayılmasına paralel olarak satın almacıların istedikleri indirimleri, vadeleri ve ilave bedelleri daha esnek duruma taşıyacaktır.

 

Etkin, Verimli, Prestijli, Kârlı Pazarlarda Yer Alma:

Kendini ispatlamış, bilinir bir marka, en çok kazanabileceği en verimli, en kârlı ve prestijli pazarda yer almak ister.

Örneğin;

İstanbul’da; Etilerde; Mayadrom’da, Akmerkez’de, Kadıköy’de; Tepe Nautilius, Optimum, Kozzy’de, Bağdat Caddesi’nde, Şişli’de; Nişantaşı Rumeli Caddesinde, City's AVM’de, 

Ankara’da; Çankaya’da; 365 AVM, Atakule AVM, Galleria Ankara AVM, Via/Life Fashion’da,

İzmir’de; Kordon ve Alsancak gibi Konak Pier AVM, Agora AVM, Ege Park Moda AVM, Palmiye AVM, Novada AVM’lerde her zaman yer bulmak bir yana bu gibi yerlerin kiraları ve hava paraları oldukça pahalı ve külfetlidir.

Bayilik/Franchise veren marka sahibi işletmenin, tüm yukarıdaki yerlere bir anda ulaşabilmesi ve bu kadar zaman ayırma külfeti, yönetim ve yatırım maliyetini kendi firması üzerine alması bir yana, marka sahibinden talep edeceği Bayilik / Franchise ile üstüne bir de isim bedeli alması kaçınılmaz bir şekilde daha karlı olduğu açıkça ortaya çıkacaktır.

 

Özel Süreli ve Bedelli Anlaşma Kârlılığı:

Bayilik/Franchise veren marka sahibi işletme, yaptığı özel anlaşmalarla Bayilik/Franchise alanlara belli sürelerle haklar verirken, aslında bir anlamda da kendi geleceğini de garantiye almış olmaktadır.

Tekstil sektörüne her geçen gün yeni markalar eklenirken, gelecek yeni rakipler, pazarın daralması, rekabetin artması, işlerin azalması yapılan özel süreli ve bedelli anlaşmalar ile Bayilik/Franchise veren marka sahibini garantiye almış olacaktır.

Bayilik/Franchise anlaşmaları genellikle Bayilik/Franchise vereni daha çok korumaktadır

Böylece marka sahibi işletme kendi markasını korumaya aldığı gibi sorun çıkaran veya sisteme zarar veren Bayilik/Franchise alanlar olması halinde anlaşmaya dayanarak kolayca sözleşmeyi fesih edilebilir ve başka bir Bayi/ Franchise oluşturabilir.

 

Pazardan Gelişmeler ve Güncel Bilgi Akışı:

Marka sahibi bir tekstil firması; her durumda Bayilik/Franchise sistemine dayalı şubeler açtığında doğrudan yeni yeni güce erişir. Her bölgede üçüncü bir göz olarak ta destek veren bu Bayi/Franchise sayesinde tüketici ile temas eden perakendeciler yakın takibe alınarak işletmelerdeki şikayet kutuları, merkezdeki müşteri şikayet hattı, yaptırılan anketler, işletmelerde yapılan denetimler ile tüketicinin nabzı kolayca belirlenir.

Böylece marka sahibi sektördeki yeni gelişmeleri ve son tüketicinin istek ve arzularını yakından takip ederek bir diğer sezona donanımlı olarak girer.

 

Etkin Denetleyebilme, Sözleşmeyi Fesih Edebilme:

Bayilik/Franchise veren marka sahibi firma, sözleşmede belirlediği kriterlerde Bayi/Franchise alanlar üzerinde denetim gücüne sahiptir.

Dilediğinde her birinin en ince hesaplarına kadar araştırma imkânı sayesinde Bayileri/Franchise alanları kendi işletmesi gibi görmesine neden olabilecektir.

Baylik/Franchise veren marka sahibi firma, markasının zarara uğratıldığını Bayilik/Franchise alan firmanın yeteri kadar bölgede etkin rol üstlenemediği, satış gerçekleştiremediği veya Baylik/Franchise sözleşmesindeki şartlara uymadığını tespit etmesi halinde isterse sözleşmeyi fesih ederek o bölgede bir başkasına verebilir.

 

Her Durumda Kazanç:

Yukarıdaki tüm maddeleri birlikte değerlendirme bir yana her bir madde tek başına analiz edildiğinde bile her durumda Bayilik/Franchise veren tekstil firmasının kârlı bir durumda olduğu açıkça ortadadır.


Hemen Bayilik/Franchise Vermeye Başlayın:

Siz de Tekstil Sanayi'nin gücünden hareketle, markanızın Bayilik/Franchise'sini vermek istiyorsanız lütfen hemen giriş yaparak Bayilik/Franchise'ın sağlamış olduğu avantajlardan faydalanın!.

 

Detaylı bilgi almak istiyorsanız lütfen bizimle irtibata geçin!.