Yardım
Tekstil Sanayi Kredisi
Tekstil Sanayi Blog
Kategorik Analizler
Elbise
Tarih boyunca, pek çok farklı malzemeden kıyafet ve aksesuar yapımında kullanılmıştır. Bu malzemeler tarihsel süreç çerçevesinde, deriden kürke, ketenden ipeğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Son yapılan bilimsel araştırmalar ise insanların 650.000 senedir giyimden faydalanmakta olduğunu göstermekte ve örtünmenin ne kadar eski olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
 
Elbise yüzyıllardır insanların giyim kuşam, ihtiyaçlarının en temel ihtiyaçlarından birisidir. Vücudun bir kısmını veya tamamını kapsayan her türlü kıyafet elbise alanına girer. Elbisenin en önemli ve muhtemelen en eski işlevi, vücudu doğa şartlarından koruması olarak karşımıza çıkarken hava koşullarından korumasının yanı sıra, spor ve yemek yapmak gibi tehlikeli faaliyetler sırasında deri ile çevre arasında bariyer görevi görerek güvenliği artıran bir diğer unsurdurda aslında. Elbise aslında su ve ekmek gibi en temel örtünme işlevini görür. Dış elbise ayrıca adeta vücuda hijyenik bir bariyer sağlayarak vücuda toksinlerin ve mikropların girişini de sınırlandırır bir bakıma. 
 
Bu kadar bilinen ve bilineden her gün özellikle sosyal hayatta kullanılan elbisenin en önemli işlevlerinden biri de kişinin stilini, zevklerini ve modayı yansıtmasıdır. Giyim, sosyal ve kültürel hayatta son derece önemli bir rol oynar. Mesela; bir üniforma, polis veya asker tarafından giyildiğinde devletin otoritesini temsil ederken, üniforma aynı zamanda bir grubu, takımı veya politik kişiyi de temsil edebilir. Birçok toplumda giysiler, bir insanın; alçak gönüllülük, din, cinsiyet ve sosyal statü gibi özelliklerini de belirtir aynı zamanda.
 
İşte bu kadar önemlidir aslında elbise!.. Kadınlar ve erkekler arasında farklı stiller ve modeller ile elbise giyilmesi cinsiyete ve cinsiyetin kullanım ihtiyaçlarına göre değişiklikler göstermektedir. 
 
Wikipedia giyim kuşam kategorisinde işlediği giyimi yani elbiseyi incelerken farklı bakış açıları ortaya koymaktadır. Aşağıda size bu bakış açısını aktardık:
 
"Giyimin en önemli özelliklerinden biri de onu giyen kişiyi rahat tutmaktır. Sıcak iklimlerde giyim, güneş yanığı veya rüzgardan korurken, soğuk iklimlerde hipotermiyi önlemesi sebebiyle giyimin önemi çok daha fazladır. Barınaklar genellikle bir insanın giyim ihtiyacını düşürür. Örneğin kış aylarında sıcak bir eve girilirken (özellikle eve giren kişi orada kalıyorsa) palto, bere, eldivenler, ayakkabılar, çoraplar ve öteki yapay katmanlar çıkarılır. Benzer olarak giyim, mevsimlere ve iklimlere göre değişir. Bu yüzden sıcak iklim ve mevsimlerde soğuk olanlarınkine nazaran daha ince ve daha az giysi katmanı kullanılır.
 
Giyim, doğal ortamda oluşabilecek sıyrıklardan ve kesiklerden insanı korur. Giysiler; yağmur, kar, rüzgâr ve diğer hava koşulları, bunların yanı sıra güneş gibi doğa şartlarından korunmayı sağlar. Giysiler aynı zamanda iş veya spor gibi faaliyetler boyunca risk seviyesini düşürür. Bazı giysiler; böcekler, zararlı kimyasallar, silahlar ve yıpratıcı maddeler gibi belirli tehlikelerden korunma amaçlı giyilir. Diğer taraftan giysiler, bir ortamı onu giyen insandan koruma görevi de görebilir. Örneğin: Hastalarını enfeksiyon riskinden korumak için ameliyat önlüğü giyen doktorlar.
 
İnsanlar, çevresel tehlikelerden korunmak amacıyla giyim dalında büyük bir yaratıcılık örneği göstemişlerdir. Örneğin: uzay giysileri, havalandırmalı giysiler, zırhlar, dalış kıyafetleri, mayolar, arıcı giysileri, motosiklet giysileri, fosforlu giysiler ve diğer koruyucu giysiler. Koruma amaçlı giysiler modadan uzak olmak zorunda değildir. Emniyet odaklı giysiler aynı zamanda modaya uygun tasarlanabilir.
 
Çoğu kültürde erkekler ve kadınlar, giyimdeki cinsiyet farkından dolayı farklı türde giysiler giyerler. Bu farklar tarzda, renkte ve dokumada yer alır.
 
Batılı toplumlarda, etekler, tuvaletler ve topuklu ayakkabılar genellikle kadın giyiminde görünürken, kravatlar ise genellikle erkek giyiminde görünür. Eski zamanlarda pantolon, erkeklere özel bir giyim eşyasıyken, günümüz batı dünyasında her iki cinse de uygundur. Erkek giysileri genellikle daha pratiktir (böylece çeşitli şartlar altında işlevlerini koruyabilecektir) ama kadın giysileri giyim tarzı bakımından daha geniş bir yelpazeye sahiptir. Erkeklerin halka açık yerlerde genellikle göğsü açık dolaşmasına genellikle izin verilir. Bir kadının erkek giysileri giymesi genellikle uygundur ancak tam tersi olağandışı görülür.
 
Bazı kültürlerde, erkeklerin ve kadınların ne giyeceğini dini kurallar belirler. İslam dininde kadınların tesettürlü ve gösterişsiz giyinmesi gerekir. "Gösterişsiz" giysilerin niteliği Müslüman toplumlar arasında değişir; ancak bu toplumların hepsinde kadın vücudunun, erkeklerinkinden daha fazla örtünmesi gerektiği kabul edilir. Müslüman kadınların kapalılık seviyesi başörtüsünden burkaya kadar değişkenlik gösterir.
 
Erkekler, özellikle tören gibi durumlarda, toga ve kilt gibi erkek eteği giyebilirler. Bu tür giysiler daha eski zamanlarda erkekler tarafından günlük hayatta da giyilirdi. Kadın giysileri, erkek giysilerine göre, daha cazibeli görünür. Bununla ilgili olarak modern toplumlardaki kadınlar; makyaj, mücevherat ve renkli giysiler gibi cezbeden öğeleri kullanma eğilimindedirler. Ancak daha tutucu ve gelenekçi toplumlardaki kadınlar, erkeklerin bakışlarından korunmak için kapalı ve gösterişsiz giysiler giyerler.
 
Elbise, kadın giyim kategorisinde incelenirken temel olarak uzun kollu elbise, kısa kollu elbise ve elbise kategorilerinde değerlendirilecektir. Elbise imalatçıları, elbise fabrikaları, elbise atölyeleri sektördeki bilgi ve tecrübelerini, elbise modelleri ve elbise çeşitleri hakkındaki fikirlerini paylaşabilirler. Elbise toptancıları, elbise ihracatçıları ve elbise satan mağazalar; elbise fiyatları hakkındaki görüşlerini sektördeki imalatçılar ile paylaşımda bulunabilirler.
 
Giyim bazı toplumlarda, sosyal statüyü veya kademeyi gösterir. Örneğin, Antik Romada sadece senatörlerin mor şeritli giysi giymesine izin verilirdi. Yerli havaili kabilelerde sadece yüksek rütbeli kabile şeflerinin tüyden pelerin ve palaoa veya oyulmuş balina dişi takmasına izin verilirdi. Eski Hindistan'daki, Travankor Krallığı yönetimi altındaki Kerala'da; kast sistemine göre alt seviyede olan kadınlar, vücutlarının belüstü kısımlarını örtebilmek için vergi ödemek zorundaydılar. Çin'de, cumhuriyet öncesi zamanlarda sadece Çin imparatoru sarı renkte giysi giyebilirdi. Tarihte, insanların neler giyebileceğini belirleyen yazısız ahlak kurallarının birçok örneği vardır. Bu tür yazısız kuralları olmayan modern toplumlarda; sadece zenginlerin veya mevki sahiplerinin alabileceği nadir veya lüks eşyalar sosyal statüyü belirler. Ayrıca, çevre baskısı da giysi tercihini etkiler.
 
Dini giyim, mesleki giyimin daha özel bir modeli olarak kabul edilebilir. Bazen sadece dini bir ritüel sırasında giyilir, bazen de özel dini bir mevkiyi sembolize etmek amacıyla her gün giyilir. Örneğin Jainistler, dini ritüelleri sırasında dikişsiz kumaş parçaları giyerler. Kumaş parçaları, Jainistlerin görevlerine olan sadakâtlerini temsil eder. Sihistler dinlerinin bir parçası olarak başlarına sarık takarlar. Satanistler ise inançlarının bir parçası olarak siyah giymeyi tercih ederler.
 
Hinduizm, Sihizm, Budizm ve Jainizm gibi doğu dinlerinde dini bir giysinin temiz olması büyük önem taşır, çünkü bu giysilerin saflığı ve berraklığı temsil ettiğine inanılır. Giyim, İncil'deki pek çok bölümde göze çarpar. İncil'de giyimle ilgili en çok göze çarpan noktalar: Adem ve Havva'nın hikâyesi (cinsel organlarını kapatan yapraklar), Yusuf'un pelerini, Yahuda ve Tamar, Mordeçay ve Ester. Ayrıca sinagogda görev yapan rahiplerin, o rahiplere özel giysileri bulunur. Musevilikte ağıt yapmak için bu giysilerin üst kısımları parçalanır. Bu parçalama ritüeli, Yakup'un oğlu Yusuf'un öldüğünü duyup yas tutmasına dayanır."
 
İşte bu nokta kadın ve erkek elbiselerinde farklılıklar değişen zaman ve moda akımları ile birlikte ihtiyaçları da değiştirdi. Bu ihtiyaçlarda erkekler için aynı kumaştan yapılmış ceket, pantolon ve bazen de yelekten oluşan erkek giysisi olan takım elbise karşımıza çıktı. Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında kadınların bisiklete ya da ata binerken takım elbise giymesinin moda olması sonrasında 20. yüzyılın ilk 10 yılında da çok kullanıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kadınların ev dışında çalışmaya başlamasıyla birlikte etek-ceketten oluşan "ısmarlama" takımlar yaygınlaştı ve Yirminci yüzyılın ikinci yarısında kadınlar, eşitlikçi toplum eğilimine koşut olarak pantolon ve ceketten oluşan takımlar giymeye başladılar.
 
Wikipedia bu tarihsel süreci aktarırken şunlara yer vermektedir: "Batı Avrupa'da bedene sıkıca oturan işlemeli ceketten bugünkü takım elbiseye geçiş 1666'da, Fransa'da XIV. Louis, İngiltere'de de II. Charles saraylarında başladı. Yeni moda uzun etekli ceketlerin geniş, uçları yukarı kıvrılmış kolları, önlerinde bir sıra düğmeleri vardı. Ceketin içine hemen hemen aynı biçimde bir yelek giyilir, yeleğin görünmesi için ceketin düğmelerinin bazısı açık bırakılırdı. Önceleri yeleklerin de uzun kolları vardı ve bunlar ceketin kıvrık kollarından dışarı taşardı; ama daha sonraları yeleklerin kolları bütünüyle ortadan kalktı. Ceketin de, yeleğin de yakası ya da klapası yoktu. Bu yeni moda giysi, diz altından bağlanan çoraplarla giyilen dar bir külot pantolonla tamamlanıyordu. 1670'lerde bu tip takım elbise erkekler için temel giysi haline gelmişti ve 18. yüzyılın sonuna değin önemli bir değişikliğe uğramadan kullanıldı.
 
Fransız Devrimi'nden 19. yy ortalarına değin erkek takım elbisesi bedene oturan kısa bir yelek, diz altına kadar uzanan bir külot pantolon ya da uzun pantolonla uzun bir ceketten oluşuyordu. Bu giysiyle birlikte silindir şapka giyilirdi. 1830'larda külot pantolon yalnızca sarayda zorunlu olarak giyiliyordu; saray dışında külot pantolon giyenler modaya uymayanlar ve yaşlılardı, yaygın olarak uzun pantolon kullanılıyordu.
 
Bugünkü takım elbisenin ilk örneği 1860'ta günlük giysi olarak ortaya çıktı; resmi bir havası yoktu ve uzun pantolon, yelek ve kısa bir ceketten oluşuyordu. Orta sınıfın bir beyefendi gibi giyinme isteği erkek giysilerine rahatlığı getirdi. 19. yüzyıldan bu yana erkek modası büyük bir değişiklik göstermedi."
 
Son derece önemli olan kadın ve erkek elbise, giyim kategorisinde elbise; takım elbise, tuzun kollu elbise, kısa kollu elbise ve elbise kategorilerinde değerlendirilecektir. Elbise imalatçıları, elbise fabrikaları, elbise atölyeleri sektördeki bilgi ve tecrübelerini, elbise modelleri ve elbise çeşitleri hakkındaki fikirlerini paylaşabilirler. Elbise toptancıları, elbise ihracatçıları ve elbise satan mağazalar; elbise fiyatları hakkındaki görüşlerini sektördeki imalatçılar ile paylaşımda bulunabilirler. Ayrıca takım elbise atölyeleri, takım elbise fabrikaları, takım elbise imalatçıları, yeni moda takım elbise modelleri ve yeni sezon takım elbise çeşitleri hakkındaki görüşlerine yer verebilirler. Takım elbise toptancıları, toptan takım elbise satanlar, takım elbise satan web siteleri ile takım elbise mağazaları takım elbise fiyatları ile modelleri konusunda takım elbise üreticilerine kendi fikirlerini aktarabillirler.
 
Elbise üreticileri ürettikleri ucuz, kaliteli, marka takım elbiseleri başta İstanbul'da Osmanbey, Şişli, Mecidiyeköy, Merter, Güngören, Laleli, Yenibosna, İkitelli, Tekstilkent, Eminönü, Tahtakale, Beyazıt, Aksaray Yeraltı Çarşısı, Kadıköy toptan ve perakende tekstil firmalarına satışlarını yaparlarken Türkiye'nin diğer illeri olan Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce'de satışını yapmaktadırlar.
 
Elbise üreticileri tabiki sadece Türkiye ile sınırlı kalmamışlar dünyaya açılmışlardır. Tam bir dünya devi olan Türkiye, ürettikleri elbiseleri başta Türkiye olmak üzere dünyanın diğer ülkeleri olan; usya, Antarktika, Kanada, Çin, ABD, Brezilya, Avustralya, Hindistan, Arjantin, Kazakistan, Cezayir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Grönland (Danimarka), Suudi Arabistan, Meksika, Endonezya, Sudan, Libya, İran, Moğolistan, Peru, Çad, Nijer, Angola, Mali, Güney Afrika, Kolombiya, Etiyopya, Bolivya, Moritanya, Mısır, Tanzanya, Nijerya, Venezuela, Pakistan, Namibya, Mozambik, Türkiye, Şili, Zambiya, Burma, Afganistan, Güney Sudan, Fransa, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Ukrayna, Madagaskar, Botsvana, Kenya, Yemen, Tayland, İspanya, Türkmenistan, Kamerun, Papua Yeni Gine, İsveç, Özbekistan, Fas, Irak, Paraguay, Zimbabve, Japonya, Almanya, Filipinler, Kongo Cumhuriyeti, Finlandiya, Vietnam, Malezya, Norveç, Fildişi Sahili, Polonya, Umman, İtalya, Burkina Faso, Yeni Zelanda, Gabon, Batı Sahra, Ekvador, Gine, Birleşik Krallık, Uganda, Gana, Romanya, Laos, Guyana, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Senegal, Suriye, Kamboçya, Uruguay, Surinam, Tunus, Bangladeş, Nepal, Tacikistan, Somaliland, Yunanistan, Nikaragua, Kuzey Kore, Malavi, Eritre, Benin, Honduras, Liberya, Bulgaristan, Küba, Guatemala, İzlanda, Güney Kore, Macaristan, Portekiz, Ürdün, Sırbistan, Azerbaycan, Avusturya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Panama, Sierra Leone, İrlanda, Gürcistan, Sri Lanka, Litvanya, Letonya, Togo, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Kosta Rika, Slovakya, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Bhutan, Tayvan, Gine Bissau, Moldova, Belçika, Lesoto, Ermenistan, Solomon Adaları, Arnavutluk, Ekvator Ginesi, Burundi, Haiti, Ruanda, Makedonya, Cibuti, Belize, El Salvador, İsrail, Slovenya, Fiji, Kuveyt, Svaziland, Doğu Timor, Bahamalar, Karadağ, Vanuatu, Falkland Adaları (Birleşik Krallık), Katar, Dağlık Karabağ, Gambiya, Jamaika, Kosova, Lübnan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Porto Riko (ABD), Abhazya, Fransız Güney ve Antarktika Toprakları (Fransa), Filistin, Brunei, Trinidad ve Tobago, Fransız Polinezyası (Fransa), Güney Osetya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Samoa, Lüksemburg, Hong Kong (Çin), São Tomé ve Príncipe, Turks ve Caicos Adaları (Birleşik Krallık), Kiribati, Bahreyn, Dominika, Tonga, Singapur, Guam (ABD), Andorra, Kuzey Mariana Adaları (ABD), Palau, Seyşeller, Barbados, Heard Adası ve McDonald Adaları (Avustralya), Saint Vincent ve Grenadinler, Svalbard ve Jan Mayen (Norveç), ABD Virjin Adaları (ABD), Malta, Maldivler, Cook Adaları (Yeni Zelanda), Amerikan Samoası (ABD), Marshall Adaları, Lihtenştayn, Britanya Virjin Adaları (Birleşik Krallık), Christmas Adası (Avustralya), San Marino, Saint Martin (Fransa), Bermuda (Birleşik Krallık), Norfolk Adası (Avustralya), Makao (Çin), Cebelitarık (Birleşik Krallık), Monako ve Vatikan'a ihracatını gerçekleştirmektedir!..