Yardım
Tekstil Sanayi Kredisi
Tekstil Sanayi Blog
Bayilik / Franchise Verin
Bayilik / Franchise Nedir

Bayilik ve Franchising genellikle birbirine benzeyen tabirler gibi algılansa da aslında birbirinden farklı özelliklere sahiptirler.

Birbirinden ayıran en temel unsur; bayiler franchise olarak algılanmamasıdır. Çünkü bayi işletme adında kendi işletme unvanını ve ismini koyar. Bir nevi kapısına, tabelasına kendi ismi ile tanıtmasıdır. Kendini markalaştırır. Bunun için bayi marka sahibi firmaya para ödemez, aksine bayiye kâr payı bırakılır.

Bayi, marka sahibinden veya toptancıdan kendi adına aldığı malı müşterisine satan, tamamen bağımsız üçüncü işletmedir. Yani üretici ile tüketici arasındaki bir nevi tacir, işletmedir.

Franchise alan ise, isim hakkını satın aldığı markanın çatısı altında belli bir ürün veya hizmeti, belli standartlar çerçevesinde pazarlayan yatırımcıdır. 

Franchising, bayilikten farklı olarak markayı kullanmak için başlangıçta veya franchising sözleşmesi kapsamında sözleşme süresince bir bedel öder.

Sözleşme kapsamında Franchise alan ulusal reklam ve tanıtım kampanyalarına mali olarak katılabilir. Franchise işletmeler gerek işyerinin görüntü ve dekorasyonu olarak, gerekse işletmecilik prensipleri açısından birbirinin tıpatıp aynısıdır.